3 woorden die nog te vaak fout geschreven worden

29 december 2020

  1. Hele/heel

Laten we de volgende zin als voorbeeld nemen: “Hij heeft een hele mooie auto.”. In spreektaal perfect Nederlands, maar formeel onjuist. ‘Hele’ wordt namelijk ‘heel‘. Dat zit zo: ‘hele’ is een eenheidsduiding, net zoals ‘halve’, ‘eenderde’. In het voorbeeld van de zin is ‘heel’ echter een graadaanduidend bijwoord met de functie van een bijwoordelijke bepaling bij het erop volgende bijvoeglijke naamwoord. ‘Halve zool’ is natuurlijk een uitzondering op deze regel ;-).

2. Nog/noch

“Dit argument raak kant nog wal”. Deze is vast alom bekend, maar wordt nog vaak fout geschreven. Hoewel fonetisch verraderlijk, is de juiste schrijfwijze “dit argument raakt kant noch wal.”.

3. Gebeurt/gebeurd

“Dit gebeurt anders nooit.”. Is ‘ie goed of fout in deze zin? Hij is… goed. Het werkwoord ‘gebeuren’ is een instinker. Doordat het met ‘ge’ begint, doet het vermoeden dat dit een voltooid deelwoord is, maar in elke vorm begint het werkwoord ‘gebeuren’ met ‘ge’. In de tegenwoordige tijd eindigt dit werkwoord dus met -t, en in de voltooide tijd met -d.

Dit is mijn top 3 van woorden die nog te vaak fout geschreven worden. Heb jij nog toevoegingen? Laat ze achter in de comments; worden we allemaal wijzer van :-).

Geef een reactie